Display 11 - 11 of 11 items Page 1 2 3
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
17 August 2012
เมื่อวันที่ 16และ17 สิงหาคม 2555 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

Display 11 - 11 of 11 items Page 1 2 3