แสดง 61 - 65 จาก 209 รายการ หน้า << 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
TIPMSE จัดประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
15 October 2015
TIPMSE จัดประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้กับ TIPMSE
09 October 2015
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายฯ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย
06 October 2015
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายฯ ณ แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย
โครงการ " I am doing it "
29 July 2015
โครงการ “I am doing it มาร่วมสร้างวินัยที่ดี แกะฉลาก แยกฝา แยกขวด กับน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2558 ”
กิจกรรม "F.T.I . Cleaning Workplace"
24 July 2015
กิจกรรม "F.T.I . Cleaning Workplace"

แสดง 61 - 65 จาก 209 รายการ หน้า << 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>