แสดง 21 - 25 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
เสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
28 August 2018
เสวนา แนวทางมาตรการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
บูธนิทรรศการ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
16 August 2018
TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
02 August 2018
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ TIPMSE จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและสรุปการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
TIPMSE ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ
23 July 2018
TIPMSE เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามแสดงเจตจำนงค์ปฏิญญาลดโลกเลอะ
งานสัมมนา “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create”
09 July 2018
สัมมนา “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create”

แสดง 21 - 25 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>