แสดง 26 - 30 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
กิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging)
11 May 2018
TIPMSE ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco- Packaging) แก่ผู้ประกอบการ SMEs 20 ราย
ตลาดนัดรีไซเคิลและอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
08 May 2018
TIPMSE ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการเป็นวิทยากรทำกิจกรรมอบรม “สำนักงานปลอดขยะ” ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหาร
24 April 2018
วันที่ 24-25 เมษายน 2561 TIPMSE ร่วมกับมูลนิธิ 3R โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืนจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารจำนวน 11 แห่ง
TIPMSE จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)
01 Febuary 2018
TIPMSE จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ หนุน SMEs นำไปใช้ได้จริง
TIPMSE จับมือ สพฐ. ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
23 January 2018
ร่วมลงนามในลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน”

แสดง 26 - 30 จาก 209 รายการ หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>