แสดง 61 - 65 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน
23 April 2013
รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ปฏิบัติงาน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พบกับกิจกรรม ร้าน 0 บาทเคลื่อนที่ ที่เล้าเป้งง้วน 1
01 March 2013
ขอเชิญทุกท่านที่รักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นำวัสดุรีไซเคิลมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ ร้าน 0 บาท เคลื่อนที่ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โถงด้านหน้าอาคารเล้าเป้งง้วน 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 น.
พิธีมอบรางวัล “ยกย่อง เชิดชู ความดีเป็นที่ประจักษ์” ของวุฒิสภา
14 Febuary 2013
กลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ (ร้าน 0 บาทแห่งแรกของประเทศ) เข้ารับรางวัล "ยกย่อง เชิดชู ความดีเป็นที่ประจักษ์" ของสำนักงานวุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ รัฐสภา 2
TIPMSE E-News ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556 สวัสดีปีใหม่ 2556
17 January 2013
TIPMSE E-News ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2555 - มกราคม 2556 สวัสดีปีใหม่ 2556
โอสถสภา
22 October 2012
โอสถสภา... กับพันธกิจเพื่อสังคม เพราะ "เต๊กเฮงหยู" หมาบถึง เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น

แสดง 61 - 65 จาก 71 รายการ หน้า << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15