แสดง 11 - 11 จาก 11 รายการ หน้า 1 2 3
TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
17 August 2012
เมื่อวันที่ 16และ17 สิงหาคม 2555 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

แสดง 11 - 11 จาก 11 รายการ หน้า 1 2 3