Display 26 - 30 of 74 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงแนวทาง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559
02 Febuary 2016
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) และสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2559 (ThaiStar 2016) ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC”
เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมประดิษฐ์ขวดแชมพูพีแอนด์จีเป็นของเล่นรีไซเคิล
09 January 2016
เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมประดิษฐ์ขวดแชมพูพีแอนด์จีเป็นของเล่นรีไซเคิลในงานวันเด็กนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รับรางวัล "ประชาบดี"
10 December 2015
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รับรางวัล "ประชาบดี" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
TIPMSE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
24 November 2015
TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ พีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิ 3r ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการโครงการไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 และ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม
13 November 2015
TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 และชุมชนดีมีรอยยิ้ม ณ ร.ร.อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

Display 26 - 30 of 74 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>