บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
TVO
บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด
Teijin Polyester (Thailand) Limited