คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จำนวน 33 คน ประกอบด้วย

1.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ที่ปรึกษา

2.

นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

3.

รองประธานงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนหรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

4.

รองประธานงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

5.

รองประธานสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

6.

รองประธานงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจและศูนย์อาเซียนหรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

7.

รองประธานงานองค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

8.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

9.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

10.

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

11.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

12.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

13.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

14.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

15.

ประธาน บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด หรือผู้แทน

ที่ปรึกษา

16.

นายอโศก อุปัทยา บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

17.

นายวศิน เตยะธิติ

ที่ปรึกษา

18.

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

ที่ปรึกษา

19.

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

ที่ปรึกษา

20.

นายนิติธรรม์ พิชิตเธียรธรรม

ที่ปรึกษา

21.

นายพิชิต บูรพวงศ์

ประธาน

22.

นายเฉลิม พรรัชกิจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

รองประธาน

23.

นายวีระ อัครพุทธิพร บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หรือผู้แทน

รองประธาน

24.

นายอมร ศาสตร์อมร บริษัท โอสถสภา จำกัด หรือผู้แทน

รองประธาน

25.

นายอสิ ตันสถิตย์

รองประธาน

26.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน

กรรมการ

27.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน

กรรมการ

28.

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.หรือนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

29.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน

กรรมการ

30.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือผู้แทน

กรรมการ

31.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน

กรรมการ

32.

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด หรือผู้แทน

กรรมการ

33.

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขานุการ