“โครงการสร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ”
27 August 2019
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี


โครงการสร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 TIPMSE ร่วมกับบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัดในการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายใต้โครงการสร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 วันประกอบด้วย

  • 27 ส.ค.62 กลุ่มเป้าหมายชุมชน 13 แห่ง
  • 28 ส.ค.62 กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและครู โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง

โดยการอบรมได้กำหนดให้มีการตั้งคณะทำงาน/ทีมงานการจัดการขยะในพื้นที่ และหลังจากนั้น TIPMSE และบริษัทฯ จะลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการต่อไป

 


< Back