Display 1 - 5 of 206 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
TIPMSE บรรยาย "บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม" ในงาน ENVI TALK มหาวิทยาลัยมหิดล
26 November 2021
TIPMSE ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ในงาน ENVI Talk พูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ ร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
25 November 2021
TIPMSE นำโดย คุณนภดล ศิวะบุตร ประธานคณะทำงานพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และคณะทำงานฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้าน EPR ของยุโรป แอฟริกาใต้ และซิลี
อบรมการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้กับ OR
10 November 2021
TIPMSE เป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง "การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว" ให้กับพนักงานในองค์กรของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ผ่านทาง MS Team
โครงการสร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
27 August 2019
TIPMSE ร่วมกับบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัดในการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายใต้โครงการสร้างต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 วัน
บูธนิทรรศการงาน SD SYMPOSIUM 10 YEARS
26 August 2019
TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน SD SYMPOSIUM BANGKOK 10 YEARS ภายใต้หัวข้องาน Circular Economy : Collaboration for Action ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จัดโดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Display 1 - 5 of 206 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>