Display 1 - 5 of 217 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
TIPMSE ร่วมขับเคลื่อน "โครงการกล่องนมรักษ์โลก ปี 3"
17 June 2024
TIPMSE ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อีโค เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด พันธมิตรในการดำเนินโครงการ "กล่องนมรักษ์โลกปี 3"
PROVE : A Journey to EPR Thailand สื่อสารผู้ผลิตมุ่งพัฒนา EPR
13 June 2024
TIPMSE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรม PROVE : A Journey to EPR Thailand ในงาน Propak Asia2024
TIPMSE ร่วมสนับสนุนรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในการประกวด Thaistar awad 2024
12 June 2024
TIPMSE ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567
TIPMSE ร่วมพัฒนานักประดิษฐ์ไทยรุ่นเยาว์มุ่งสู่ CE
05 Febuary 2024
TIPMSE เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
โครงการ A-Money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3
18 January 2024
TIPMSE จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้กับโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภายใต้โครงการ A-Money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง ปี 3

Display 1 - 5 of 217 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>