Display 1 - 5 of 74 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
พลิกสถานการณ์ขยะ: สู่สุดยอดนวัตกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลขวดแก้ว
06 June 2024
Sustainable Solution สำหรับบรรจุภัณฑ์ฉลาก ประเภท Washable ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขวด PET และ ขวดแก้ว
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนนโยบาย EPR และการจัดการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐ
12 January 2024
เข้าร่วมเป็นองค์กรขับเคลื่อน EPR สามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง
TIPMSE จัด Workshop การพัฒนากรอบการดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1
06 September 2022
TIPMSE จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนากรอบการดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ( Extended Producer Responsibility : EPR) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องจามจุรี

Display 1 - 5 of 74 items Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>