Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2
โครงการประกวด รีไซเคิล 360° รักโลก..ทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ลงให้คะแนนกลุ่มเป้าหมายชุมชนและอาคารสำนักงาน
27 September 2013
โครงการประกวด รีไซเคิล 360° รักโลก..ทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ลงให้คะแนนกลุ่มเป้าหมายชุมชนและอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดกระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
TIPMSE ผนึกกำลังร่วมกับ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดตัวร้าน 0 บาท แห่งแรกในภาคตะวันออก
31 May 2013
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) จับมือ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดตัวโครงการ "กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมใจรีไซเคิล (ร้าน 0 บาท) " อย่างเป็นทางการและถือเป็นร้าน 0 บาทแห่งแรกในภาคตะวันออกของประเทศไทย
TIPMSE เปิดแหล่งเรียนรู้เครือข่ายสังคมรีไซเคิล เทศบาลตำบลควนโดน (ชุมชนควนโดนใน) จ.สตูล
03 May 2013
เทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน ร่วมกับ TIPMSE จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้สังคมรีไซเคิล ภาคใต้ ณ เทศบาลตำบลคสนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล
เทศบาลควนโดนเยี่ยมชมการดำเนินงานร้าน 0 บาท
16 March 2013
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลควนโดนนำคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกในชุมชนควนโดนใน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการเปิดแหล่งเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมร้าน 0 บาท ที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
TIPMSE เยี่ยมเยียน เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลควนโดน
18 January 2013
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE ลงพื้นที่ภาคใต้เยี่ยมเยียน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีควนโดน เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการวัสดุรีไซเคิลกับชุมชนในพื้นที่

Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2