“ร้าน 0 บาท เคลื่อนที่ สศค.”
07 July 2014
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


โครงการ "ร้านศูนย์บาท" ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดงานโครงการ "ร้านศูนย์บาท" ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวีระ อัครพุทธิพร รองประธานคณะกรรมการบริหาร TIPMSE ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจ จากบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และบุคคลทั่วไป นำวัสดุรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยได้ยอดรวมน้ำหนักวัสดุรีไซเคิลมากกว่าครึ่งตัน


< Back