Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2
TIPMSE ร่วมเข้าประชุมงาน GARSD
24 October 2013
TIPMSE ได้เข้าร่วมประชุมงาน GARSD ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
“Recycle Kids”Training at SME Bank
25 October 2013
“Recycle Kids” is TIPMSE initiatives to promote better understanding about recycling for youth. It is aim to promote better awareness and responsibility for the environment for these young generations.
TIPMSE join PROPAK ASIA 2013 Bitec,Bangna on 12-15 June 2013
15 June 2013
TIPMSE ได้เข้าร่วมงาน Propak Asia 2013 ซึ่งจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา มีผู้ประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ตลอดจน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี2556
06 June 2013
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของทางสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
TIPMSE จัดอบรมให้พี่ๆจาก Vpowdertech และพาเยี่ยมชม ร้าน 0 บาท ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
07 June 2013
TIPMSE จัดอบรมในหัวข้อ "การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในครัวเรือน" ณ ห้องประชุม TIPMSE อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 20B และ พาพี่ๆจาก บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัดไปเยี่ยมชม ร้าน 0 บาท ที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่

Display 1 - 5 of 7 items Page 1 2