บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
   
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
 
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 
ริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

ริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

  

บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
KRONES (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไซม์ ดาร์บี ออยล์ มรกต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาสตีล ดีไซน์ จำกัด
ผู้สนับสนุนรอง  
บริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอไอเค แอ๊คทีฟ โฮลดิง จำกัด

บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
 
   

                      

                    

                 

             

             

                    

                 

 

บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด