“บูธนิทรรศการงาน SD SYMPOSIUM 10 YEARS”
26 August 2019
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์


บูธนิทรรศการงาน SD SYMPOSIUM 10 YEARS

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน SD SYMPOSIUM BANGKOK 10 YEARS ภายใต้หัวข้องาน Circular Economy : Collaboration for Action ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จัดโดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ นิทรรศการ เสวนา รวมถึงการนำเสนอกลยุทธ์ Thailand management way forward ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ TIPMSE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการ ได้นำเสนอนิทรรศการ ในหัวข้อ “Circular Economy of Packaging หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนของบรรจุภัณฑ์” คือ การทำให้บรรจุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์และคงอยู่ในระบบหรือวงจรให้นานที่สุด หรือกลายเป็นของเสียที่ต้องกำจัดน้อยที่สุดหรือช้าที่สุด โดยภายในบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย ชุดความรู้บรรจุภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง และกล่องเครื่องดื่ม พร้อมทั้งชุด Display ตัวอย่างวงจรบรรจุภัณฑ์จริงในชีวิตประจำวันของบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติก เพื่อให้ผู้ร่วมงาน มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพของวงจรการนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้นของบรรจุภัณฑ์ จนถึงการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบใหม่

 

 



< กลับหน้าที่แล้ว