“ร้าน 0 บาท ร่วมกับ SCG Chemicals ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ”
17 October 2013
ร้าน 0 บาท + SCG Chemical


สถาบันการจัดการบรรจุภัรฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPSME) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเปิด
กิจกรรมร้าน 0 บาทเคลื่อนที่ไปยัง บริษัท เอสซีจี เคมีคอล จำกัด เนื่องจากจะมีการย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่ จึงได้ถือโอกาส
เปิดงาน Big Clening Day ร่วมกับทาง สถาบันฯ โดย คุณประจวบ ตยาสคีพิสุทธิ์ ปรธานที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสถาบันการ
จัดการบรรจุภัรฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และ คุณ ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท SCG Performance จำกัด
ให้เกียรติมาเป็น ประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้รายได้จากการตีราคาวัสดุรีไซเคิลทางร้าน 0 บาทได้นำสินค้ามารับแลกแทนเงินสด
หรือผู้เข้าร่วมงานสามารถสมทบทุนทำบุญกับกิจกรรมCSR ของโครงการในครั้งต่อ
< กลับหน้าที่แล้ว