“TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off ”
14 March 2017
ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 TIPMSE เป็นที่ปรึกษาโครงการสำนักงานปลอดขยะจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการหรือ Kick Off (ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิลและจุดรวบรวมขยะอันตราย)โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ทั้งนี้มีส่วนราชการนำวัสดุรีไซเคิลและขยะอันตรายมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก< กลับหน้าที่แล้ว