“ส.อ.ท. ผนึกกำลัง 50 องค์กร ขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR ประกาศโครงการนำร่องจังหวัดชลบุรี​”
16 December 2021
ณ ห้องออดิทอเรียม ซีอาเซียน รัชดา กทม.


 

16 ธันวาคม 2565 TIPMSE นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย ​ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน  และทีมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และองค์กรต่างๆ รวม 51 องค์กร ประกาศร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก EPR หรือแนวคิดการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เหมาะสมกับประเทศไทยและดำเนินการโดยภาคเอกชน ณ ห้องออดิทอเรียม ซีอาเซียน รัชดา กทม. และห้องประชุมชมทะเล ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ รวมถึงช่องทางออนไลน์ โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อน EPR ภายใต้ PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์... เพื่อวันที่ยั่งยืน​

 < กลับหน้าที่แล้ว