“ปาฐกถาพิเศษ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน"โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล”
15 October 2013
Resources Management for Sustainability (3R) Foundationดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากร อย่างยั่งยืน
(3 อาร์) และอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตประเวศ พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ร่วมเยี่ยมชมผลสำเร็จ การดำเนินงานด้านการบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ ในการพลิกวิกฤติปัญหาขยะสู่โอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของกลุ่มชุมชนซาเล้งอ่อนนุช 14 ไร่
ภายใต้ การดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สังคมรีไซเคิล
ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

< Back