“เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ปลัดกระทรวงการคลัง”
06 November 2013
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ปลัดกระทรวงการคลังสถาบันTIPMSE เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) โดย รองประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ (นายวีระ อัครพุทธิพร)

และ ผู้อำนวยการสถาบันฯ (นายยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา) วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


< Back