หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : INTERNATIONAL STANDARD ISO26000 (Guidance on social responsibility)
ผู้แต่ง : ISO
สำนักพิมพ์ : ISO copyright office
ปีที่พิมพ์์ : 1468
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S-E0001
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 10221