หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ : ส่วนรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์์ : 2005
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0003
ISBN :
จำนวนเล่ม : 4
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 10431