หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์์ : 2010
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0004
ISBN :
จำนวนเล่ม : 7
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 07533