หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : คู่มือการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Production)
ผู้แต่ง : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
สำนักพิมพ์ : แสงสว่างเวิลด์เพรส จำกัด
ปีที่พิมพ์์ : 2010
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0006
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 10431