หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)


ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ :
ปีที่พิมพ์์ : 2011
หมวด : สิ่งแวดล้อม > สังคม (S)
เลขทะเบียน : S0008
ISBN :
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< Back


Literature Search Visitor : 10221