หมวด : สิ่งแวดล้อม > เศรษฐศาสตร์ (Ec)

Display 1 - 7 of 7 records Page 1

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ จำนวน สถานะ
คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและรองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร 1
ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมบทความกระตุ้นอะดรีนาลินโดย 6 นักคิด 1
ภาษีกับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มั่นคง สาธิต รังคสิริ 1
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร จอห์น ฮาวกินส์ 1
เศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics โสมสกาว เพชรานนท์ 2
สถาบันพลาสติก "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างยั่งยืน" นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ 1

Display 1 - 7 of 7 records Page 1


< Back

Literature Search Visitor : 07142