หมวด : สิ่งแวดล้อม > บรรจุภัณฑ์ (P)

Display 1 - 20 of 26 records Page 1 2

ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ จำนวน สถานะ
Asiastar 2008 The Asian Packaging Federation 1
Asiastar 2010 The Asian Packaging Federation 1
DIP INNOVATION AWARDS 2009 การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงนวัตกรรมประจำปี 2552 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2
Thaistar 2008 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2551 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3
Thaistar 2009 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2552 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
Thaistar การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2553 Green packaging ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
The Wiley ncyclopedia of Packaging Technology Kit L. Yam 1
การศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกและโฟม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
ความรู้เบื้องต้นด้านวัสดุศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 1
คุณกระป๋อง 3
คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6
คู่มือรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม 6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2551 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2552 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 2553 ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
ดีไซน์...เปลี่ยนโลก & กะเทาะเปลือก "แบรนด์" สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ 1
นวัตกรรมอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2552 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำนักพิมพ์ เพชรกะรัต 1
บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก รศ.ดร.สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ 1
บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสิ่งแวดล้อม พูนสุข ตังคเศรณี 3

Display 1 - 20 of 26 records Page 1 2


< Back

Literature Search Visitor : 08981