บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

ริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

   
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด
   
สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
   
บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
   
   
KRONES (Thailand) Co., Ltd.
   
   
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
   
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไซม์ ดาร์บี ออยล์ มรกต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีโคลีน เอสอี เอเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด
 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที.ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท วีโอเลีย เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์ จำกัด

Huhtamaki
 
VITAMILK