“TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรม "สื่อ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชาวดอย" ตอนชุมชนสะอาด”
09 Febuary 2015
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


TIPMSE และ มูลนิธิ 3R ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิพีแอนด์จี ร่วมกันจัดกิจกรรมการภายใต้แนวคิด "สื่อ รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ปันน้ำใจ ใสสะอาด สู่ชาวดอย" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่ใช้แนวคิดสะอาด เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนได้ตระหนักรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง กิจกรรมสะอาดใจ สะอาดกายและสะอาดตา โดย TIPMSE ได้ร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อสะอาดตา

กิจกรรมสะอาดตา เป็นกิจกรรมการจัดการขยะและของเสีย ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถึงกระบวนการจำแนกแยกแยะโดยจัดทำระบบรีไซเคิลและธนาคารขยะในชุมชน รวมไปถึง ร้าน 0 บาท ที่จะแนะนำแนวทางในการรีไซเคิล เพื่อการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย< กลับหน้าที่แล้ว