“TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการโครงการไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 ”
04 November 2015
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อ.สุวรรณาคูหา จ.หนองบัวลำภู


TIPMSE ร่วมจัดนิทรรศการโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 ณ ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อ.สุวรรณาคูหา จ.หนองบัวลำภู< กลับหน้าที่แล้ว