“TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 ณ จังหวัดเชียงราย”
27 November 2015
ร.ร.บ้านดอยสะโง๊ะ จ.เชียงราย


TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 16 ที่ ร.ร.บ้านดอยสะโง๊ะ จ.เชียงราย แจกผ้าห่มส่งมอบความอบอุ่นทั้งกายและใจให้พี่น้อง เด็ก ๆ ชาวบ้านดอยสะโง๊ะ ครั้งสุดท้ายของปีนี้< กลับหน้าที่แล้ว