“เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ TIPMSE จัดอบรมการจัดการขยะ ให้เด็ก ๆ ในพื้นที่”
02 June 2016
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์


เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ TIPMSE จัดอบรมการจัดการขยะ ให้เด็ก ๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน โดยมีการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับเด็ก ๆ จำนวน 400 คน จาก 10 โรงเรียน ทั่วอำเภอศรีราชา

โดยแบ่งฐานการอบรมออกเป็น 3 ฐาน เริ่มจากการอบรมให้ความรู้กับเด็ก ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะในเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นก็แบ่งกลุ่ม สลับกันเข้าฐาน 3 ฐานซึ่งแบ่งออกเป็น ฐานการคัดแยกขยะ ฐานการประดิษฐ์สร้อยข้อมือจากกระดาษนิตยสารและฐานเกมส์ ซึ่งเด็ก ๆได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนาน


< กลับหน้าที่แล้ว