“TIPMSE ร่วมโครงการ ไทยเบฟ ร่วมสร้าง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม”
18 June 2016
โรงเรียนแหลมบัววิทยา จ.นครปฐม


TIPMSE ร่วมโครงการ ไทยเบฟ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนแหลมบัววิทยา จ.นครปฐมและโรงเรียนใกล้เคียง ได้มาเรียนรู้การเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยนำเอากล่องโออิชิมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใส่เหรียญ ซึ่งน้อง ๆ รวมถึงคนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวน 80 คน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้การจัดการขยะเบื้องต้นอีกด้วย< กลับหน้าที่แล้ว