“TIPMSE ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการโครงการสร้างพลังเด็กไทย ลดปัญหาขยะมูลฝอย”
27 Febuary 2017
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


TIPMSE นำโดย ผอ.สินชัย เทียนศิริ และทีมงานร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างพลังเด็กไทย ลดปัญหาขยะมูลฝอย ที่จัดโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับน้องๆโรงเรียนวัดนาพร้าว โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะ

โดยมีกิจกรรมหลากหลายในการจัดกิจกรรมทั้งอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้การคัดแยกขยะ และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โดยมีน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

 < กลับหน้าที่แล้ว