“TIPMSE บรรยาย "บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม" ในงาน ENVI TALK มหาวิทยาลัยมหิดล”
26 November 2021
Webex


26 พ.ย.2564...TIPMSE ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม ในงาน ENVI Talk พูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. มีนิสิตเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คนผ่านทางโปรแกรม Webex โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้กับ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม< กลับหน้าที่แล้ว