“สัมมนาพิเศษ EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”
24 May 2022
กรมควบคุมมลพิษ


TIPMSE เริ่มกิจกรรมสื่อสารกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือ Brand Owners ด้วยการจับมือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จัดสัมมนาพิเศษ EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ผลิตที่เป็นบทบาทหลักใน EPR รับรู้และเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึง ให้เห็นว่ากระแสโลก และนโยบายภาครัฐมีทิศทางที่จะดำเนินการ EPR อย่างจริงจัง< กลับหน้าที่แล้ว