“TIPMSE ร่วมพัฒนานักประดิษฐ์ไทยรุ่นเยาว์มุ่งสู่ CE”
05 Febuary 2024
NILE 3 ไบเทค บางนา


TIPMSE เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในงาน  “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ NILE 3 ไบเทค บางนา ในหัวข้อความรับผิดชอบของคนรุ่นใหม่กับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ให้กับน้องๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมและคุณครู จำนวน 60 คน โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน eco design รวมทั้งกิจกรรม workshop ให้น้องๆได้คิดวิเคราะห์ในฐานะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 

 < กลับหน้าที่แล้ว