กิจกรรรม A money x Teijin บัดดี้ชวนส่งต่อขวด PET เปลี่ยนเป็นเสื้อให้น้อง
วัน เวลา 18 January 2024
สถานที่ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ.ปทุมธานี
รายละเอียด
หมายเหตุ


< กลับหน้าที่แล้ว