สัมมนา “ความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Packaging Sustainability Symposium : Embracing the Circular Economy”
วัน เวลา 23 January 2024
สถานที่ ห้อง Regency Ballroom โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
รายละเอียด
หมายเหตุ


< กลับหน้าที่แล้ว