“TIPMSE รวบรวม infographic มาในรูปแบบของ e-book”
09 September 2021
TIPMSE


TIPMSE รวบรวม infographic มาในรูปแบบของ e-book 5 เล่ม กับ 5 บรรจุภัณฑ์ให้ได้ศึกษากันอย่างจุใจ เป็นเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่องเครื่องดื่ม เรียนรู้อย่างง่ายแต่เข้าใจลึกซึ้ง เรามีให้ดาวน์โหลดได้ฟรี!!!!!!

.......
ดาวน์โหลดฟรีสำหรับโทรศัพท์ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/160bcuZ2z1qEWue5ynFobgSzaOihyXu7P

ดาวน์โหลดฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1mcmgIrhkzEJsRBd_RQJNn78jw86gnYh3
.......
#TIPMSE #บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ< กลับหน้าที่แล้ว