“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนนโยบาย EPR และการจัดการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐ”
12 January 2024
TIPMSE


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนนโยบาย EPR และการจัดการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐ
.....
การเข้าร่วมเป็นองค์กรขับเคลื่อน EPR สามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ
- TIPMSE Members โอกาสในการขับเคลื่อนนโยบาย EPR และการจัดการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาครัฐ
- PackBack Members การทดลองระบบ Take-Back ตามกลไก EPR และข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่
*****TIPMSE Members เป็น PackBack Members โดยอัตโนมัติ!!!!!!!!!
สนใจสมัครสมาชิก และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานสถาบันฯ
Click!!!!!!!!
https://drive.google.com/.../1Yv...
.....
เรารอท่านมาเป็นส่วนหนึ่งกับการจัดการระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ในบ้านเราด้วยกันนะครับ มาร่วมกันเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน< กลับหน้าที่แล้ว