“รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการ PackBack : Chonburi CE City Model”
01 January 2024
TIPMSE


โครงการดีดีมาฝากกันอีกแล้วครับทุกคน
......
รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการ PackBack : Chonburi CE City Model พ.ศ. 2567 จำนวน 10 แห่ง โดยโครงการส่งเสริมการเก็บกลับขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว และมุ่งหวังให้อปท.ที่เข้าร่วมมีการพัฒนานโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในการจัดการขยะ ซึ่งโครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
อปท.ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครกันเข้ามาได้เลย
.......
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel - 02 345 1272< กลับหน้าที่แล้ว