ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับท่านใดที่เป็นสมาชิกแล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานระบบโดยใช้ User Name & Password ของท่าน Login ที่กล่องด้านล่าง หรือหากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี โดยมีประเภทสมาชิกดังนี้
 
สมาชิกทั่วไป
      หมายถึง บุคคล/ชุมชน/หรือองค์กรใดๆ ที่มีความสนใจในการจัดการขยะ และวัสดุรีไซเคิล ตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกและการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล สามารถเข้าชมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น รายชื่อชุมชนที่จัดทำธนาคารวัสดุรีไซเคิลในภูมิภาคต่างๆ กิจกรรมขององค์กรเครือข่ายของสถาบันฯ วิธีการจัดการขยะ และวัสดุรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 
เครือข่าย
      หมายถึง บุคคล/ชุมชน/องค์กรใดๆ ที่ร่วมโครงการของสถาบันฯ ตามแนวทางของ TIPMSE Model ตั้งแต่ปี 2549
  • สมัครสมาชิก เพื่อดูฐานข้อมูลเครือข่าย

  • Login | กรุณาใส่ User Name และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

User Name *:
Password *:

*Require field
ลืมรหัสผ่าน