หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)


ชื่อหนังสือ : การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2552
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ : ส่วนสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์์ : 2553
หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)
เลขทะเบียน : T0001
ISBN : 978-974-286-800-0
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< กลับหน้าที่แล้ว


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 07141