หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)


ชื่อหนังสือ : การออกแบบ+สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : Helen Lewis, John Gertsakis with Tim Grant, Nicola Morelli and Andrew Sweatman
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์์ : 2552
หมวด : สิ่งแวดล้อม > เทคโนโลยี (T)
เลขทะเบียน : T0032
ISBN : 978-616-12-0043-5
จำนวนเล่ม : 1
สถานะ :


< กลับหน้าที่แล้ว


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสืบค้นหนังสือ : 07142