กระดาษ

กระดาษย่อย,สี = 4.50 บาท/กก.
หนังสือเล่ม = 4.50 บาท/กก.
กระดาษขาว-ดำ = 9 บาท/กก.
กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก) = 5.50 บาท/กก.
หนังสือพิมพ์ = 10 บาท/กก.