แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการขยายเครือข่าย
วันที่เริ่มโครงการ : 01 January 2012

ดำเนินโครงการต่อยอดจากปี 2551-2554 ที่ทาง TIPMSE ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลในหมู่บ้านจัดสรร 30 แห่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และได้มีการขยายผลให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านจัดสรร

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1