มหาวิทยาลัย

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1
โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการรีไซเคิลสถาบันอุดมศึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 10 June 2012

ขยายเครือข่ายการจัดการวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นการร่วมกันดำเนินงานและแก้ปัญหา และจัดให้มีการอบรม/สัมมนาในการสร้างเครือข่ายภายใต้กิจกรรม TIPMSE GREEN CAMP และ TIPMSE AMBASSADOR ปี 2

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ หน้า 1